Kurz řízení pro jednotlivce

Kurz řízení pro jednotlivce

Knowledge is power, neboli kurz řízení globalizaceCo je to globalizace? Ve 20. století se lidstvo setkalo s objektivním jevem zvaným globalizace. Globalizace je proces koncentrace ovládání celého lidstva v jedněch rukou. Tento proces se vyvíjel po celou lidskou historii a nyní se blíží svému závěru. Před mnoha léty staroegyptští kněží pochopili, že globalizaci lze řídit. Vypracovali obecné zásady a programy řízení společnosti zaměřené na dosažení vlastních cílů a postavili se do čela tohoto procesu. pro jednotlivce.

Jak definovat sociální bezpečnostNení to národní bezpečnost (ve smyslu existujících „koncepcí národní bezpečnosti“ konkrétních států), ale sociální, t. j. každého a všech zároveň, jedince i společnosti.? Není to národní bezpečnost (ve smyslu existujících „koncepcí národní bezpečnosti“ konkrétních států), ale sociální, t. j. každého a všech zároveň, jedince i společnosti. (viac…)

Čítajte ďalej

Cieľ

Cieľ

Cieľom KSBKoncepcia sociálnej bezpečnosti - dokument vypracovaný kolektívom autorov na účely zvýšenia sociálnej a informačnej bezpečnosti jedinca a spoločnosti.Ako definovať sociálnu bezpečnosť? Nie je to národná bezpečnosť (v zmysle existujúcich „koncepcií národnej bezpečnosti“ konkrétnych štátov), ale sociálna, t. j. každého a všetkých zároveň, jedinca aj spoločnosti. je byť metodológiouštruktúrovanou skupinou metód subjektívneho priblíženia sa k Pravdeobjektívnej realite. Nie byť Pravdouobjektívnou realitou ako takou v poslednej inštancii. Všetko podlieha vývoju a prevereniu časom. Táto práca je snahou o popis Pravdy a Človeka. Je spojením viacerých úrovní vnímania. V žiadnom prípade nemá byť nemennou „dogmou“. Akákoľvek dogmatika je principiálne neprípustná.
(viac…)

Čítajte ďalej

Používaná terminológia

Používaná terminológia

SymbolSymbol je zobrazenie procesu, tendencie (systému s dynamikou = zmenou v čase = matematicky zrýchlenie alebo spomalenie = druhej derivácii dráhy podľa času). je zobrazenie procesu, tendenciesystému s dynamikou = zmenou v čase = matematicky zrýchlenie alebo spomalenie = druhej derivácii dráhy podľa času.

Napr.:

 • Voda = meniace sa informačné prostredie, z ktorého vyplýva ďalší symbolSymbol je zobrazenie procesu, tendencie (systému s dynamikou = zmenou v čase = matematicky zrýchlenie alebo spomalenie = druhej derivácii dráhy podľa času). krstu;
 • Oheň = meniace sa emócieEmócie - forma Energie (Hmoty) vychádzajúcej z procesu hodnotenia aktuálne (v prítomnosti) do vedomia prichádzajúcich informácii. Hodnotenie vychádza z ich interakcie (porovnania) so štruktúrou, s hodnotovým rebríčkom v podvedomí už spracovaných informácii.Emócie - obrazná časť vnímania, koncentrovaná v pravej hemisfére mozgu., energie;
 • Meč = symbolSymbol je zobrazenie procesu, tendencie (systému s dynamikou = zmenou v čase = matematicky zrýchlenie alebo spomalenie = druhej derivácii dráhy podľa času). metodológie spracovania a používania in-formácii; dominuje i(a)deo-lóg(os)iám, ktoré sú vždy iba sprostredkovaním Konceptu riadiaceho mechanizmu príslušného administrátormi vyvinutého programovo-adaptívneho modulu simulujúceho samoriadenie akéhokoľvek systémut. j. prírodného alebo sociálneho - jednotlivca, cieľovej skupiny alebo celej kultúry (t.j. prírodného, alebo sociálneho – jednotlivca, cieľovej skupiny, alebo celej kultúryvšetkej negeneticky prenášanej in-formácie dominujúcej formovaniu sekvencie obrazov vnímania vedomia a podvedomia dnešných más)
 • Kríž = prastarý symbolSymbol je zobrazenie procesu, tendencie (systému s dynamikou = zmenou v čase = matematicky zrýchlenie alebo spomalenie = druhej derivácii dráhy podľa času). znovuzrodenia a kolobehu života (horizontála = horizont, vertikála pohyb slnka), symbolSymbol je zobrazenie procesu, tendencie (systému s dynamikou = zmenou v čase = matematicky zrýchlenie alebo spomalenie = druhej derivácii dráhy podľa času). zmeny v prítomnosti a zároveň stavu mysle „všade“ súčasne v minulosti, budúcnosti a prítomnosti v pomere k snahe o vyrovnaný stav medzi racionálnym vnímaním a emocionálnym vnímaním umožňujúcim prechod k intuícii…

(viac…)

Čítajte ďalej

Kto je to Človek?

Kto je to Človek?

Ako sa hovorí:

„Všetci sme ľuďmi, no nie každý je Človekom.“

Aj Diogénés hľadal v jednom príbehu cez deň s lampášom Človeka…

Kto je ČlovekČlovekom je osoba žijúca v neustálom dialógu s Bohom. Snaží sa neustále zvyšovať Mieru chápania chodu vecí a cieľov HNR, s vôľou (disciplínou myslenia) zameranou na kooperáciu pri napĺňaní týchto cieľov. Vníma seba ako námestníka Boha na Zemi.?

ČlovekČlovekom je osoba žijúca v neustálom dialógu s Bohom. Snaží sa neustále zvyšovať Mieru chápania chodu vecí a cieľov HNR, s vôľou (disciplínou myslenia) zameranou na kooperáciu pri napĺňaní týchto cieľov. Vníma seba ako námestníka Boha na Zemi.om je osoba žijúca v neustálom dialógu s Bohom. Snaží sa neustále zvyšovať Mieru chápania chodu vecí a cieľov HNRHierarchicky najvyššie riadenie = BohPríbeh: Rozprávajú sa dve bábätká v maminom brušku pred pôrodom... -Mama existuje.- -Odkiaľ to vieš? Kde si ju videl?- -Pozri sem... Keď tadiaľto vyjdeme, možno ju uvidíme.- -Niet žiadnej mamy. Sme iba my a to je všetko!- -A ako jeme? Odkiaľ to prichádza?- -Jednoducho… Čo je, to jeme!-Čo Ti to pripomína? :-) Pri snahe o pochopenie Boha treba vyjsť za nejakú tú hranicu..., s vôľoudisciplínou myslenia zameranou na kooperáciu pri napĺňaní týchto cieľov. Vníma seba ako námestníka Boha na zemi.

Čítajte ďalej

Kritérium správnosti odhadu cieľov HNR

Kritérium správnosti odhadu cieľov HNR

Kritérium správnosti odhadu cieľov HNRHierarchicky najvyššie riadenie = BohPríbeh: Rozprávajú sa dve bábätká v maminom brušku pred pôrodom... -Mama existuje.- -Odkiaľ to vieš? Kde si ju videl?- -Pozri sem... Keď tadiaľto vyjdeme, možno ju uvidíme.- -Niet žiadnej mamy. Sme iba my a to je všetko!- -A ako jeme? Odkiaľ to prichádza?- -Jednoducho… Čo je, to jeme!-Čo Ti to pripomína? :-) Pri snahe o pochopenie Boha treba vyjsť za nejakú tú hranicu... (priblíženia sa k objektívnej realite):

Správnosť odhadu cieľov je proporcionálna miere

 1. chápania a
 2. postoja jednotlivca a kolektívu (úrovni morálky = svedomia)

Hlavným kritériom schopnosti priblíženia sa Pravdeobjektívnej realite (objektívnej realite), je schopnosť predikcie najpravdepodobnejších variánt budúcnosti pri zachovaní prevládajúceho trendu – t.j. identifikácia kľúčových objektívnych a subjektívnych tendencií v spoločnosti a v prírode. (viac…)

Čítajte ďalej

Základné algoritmy samoriadenia

algoritmy-samoriadenia

Základné algoritmy samo?riadeniaProcesy môžu pôsobiť samoriadené, ak nevieme identifikovať subjekt riadenia.Subjekt riadenia je Vodič ak Objekt riadenia je Auto.Príklad: Auto, v ktorom nevidíme vodiča, môže vyzerať ako samoriadené. Procesy okolo nás, pri ktorých nevidíme, kto ich riadi, rovnako vyzerajú ako samoriadené.avšakKde je „sad“, je i „záhradník“. dodnes dominujúceho konceptu systému tzv. západnej civilizácie

 1. algoritmusAlgo-rytmus = návod, postup, metodika riešenia problému. Etymologická interpretácia pravdepodobne najbližšia objektívnej realite: (st. gr.) algo = bolesť, nižší (nízkofrekvenčné hierarchicky nadradené dlhodobé procesy dominujú vysokofrekvenčným – jedno z univerzálnych pravidiel teórie kmitania). Ako sa hovorí: „Nie je nič praktickejšie, ako dobrá teória.“ :-):

  „Mierou svojho chápania robíš na seba a mierou svojho nechápania robíš na toho, kto chápe viac!Základná procedúravzorec fraktálnej funkcie, na ktorej je vystavaná dnešná informačná pyramída oficiálne demokratického, neoficiálne otrokárskeho pyramídového ateistického systému. V Grécku boli démos občania vlastniaci otrokovpodľa rôznych odhadov cca. 10–20 % obyvateľov starogréckych polis. Ochlos bol výraz pre ľud všeobecne.

  Po prečítaní a spracovaní tohto dokumentutrvanie rádovo v týždňoch, mesiacoch a niekedy rokoch v závislosti od typu psychiky a robustnosti jemu dominujúcich stereotypov podvedomím, bude miera chápaniaa schopnosť metodologického zvyšovania tejto miery prebiehajúcich procesov v prírode a spoločnosti danou osobou postupne vyššia, ako miera chápaniavnímania (ponímania sveta) svojho okolia (systému prebiehajúcich procesov) globálnych „elít“, manažmentu firmy kde pracuje, politikov európskeho “formátu“, slovenského, či lokálnych samospráv. (viac…)

Čítajte ďalej